Uitslag Poppol (13-18)


13. Grootste zeveraar

  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
TByte Lucilita Misc Wonky TheFatMan DrLuv Pantera Rekka Freddytex Biebel Facedown Frolic Maxxx Maxje Winmute

14. Beste Intro

  1 1 1 1 1 1 2 2 6
Fleurke DrLuv TByte Frolic Maxje Murder4Al Xantippe Lucilita Biebel

15. Beste quit

  1 1 1 1 2 2 2 3 4
Quadran Maxje Firewolf Goaske Apu TByte Freddytex Biebel Jef

16. Mooiste #Solvay Picture

  1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5
TByte Walibi Firewolf Duo Apu Quadran Fleurke Lollypop Accoult Lucilita Ballebad

17. Grootste #Solvay werker

  1 1 2 2 17
Disman Fleurke Quadran Murder4Al TheFatMan

18. Beste scripts

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
ratings /quit Pantera Disman Firewolf lesbokiss de groentjes BitchX Kusje Murder4Al Maxje Lovepoem Koppel